بایروز
مدت عضویت در 2 سال پیش
100% رضایت خرید | 4 رای
100 ٪ تاخیر در ارسال
100 ٪ لغو سفارش مشتری
100 ٪ بازگشت کالا از مشتری
https://buyruz.com/seller/buyruz/